Донецкая
Академия
Транспорта
University of Transportation
Systems and Technology
“Donetsk Academy of Transport”
+38 062 345 21 90
+38 071 316 21 91
+38 071 478 01 02
+38 099 119 37 03
Новости
20.09.2013
20.11.2012
28.09.2012

Отчеты о проведенных конференциях

Научные Конференции, которые организовала и провела Академия

в течение последних восьми лет

 

2013 рік

1

V Міжнародна науково-практична конференція «Логістика промислових регіонів» (Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет, Сілезький технологічний університет, Ліпецький державний технічний університет) (3-4 квітня 2013 р.) (Логістика промислових регіонів: збірник наукових праць за матеріалами п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2013 року / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет [та ін.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 225с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

2

II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі» (Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Донецьк, 23-24 листопада 2011 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [та ін.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 147 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

2012 рік

3

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Логістика промислових регіонів» (Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет, Сілезький технологічний університет, Ліпецький державний технічний університет) (23-25 квітня 2012 р.) (Логістика промислових регіонів: Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, (Донецьк-Святогірськ, 23-25 квітня 2012 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет [та ін.]. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. — 498 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

4

III Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов(26-27 сентября в 2012 г.) (Транспорт і логістика: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 26 – 27 вересня 2012 р. / Міністерство освіти і науки України, Донецька академія автомобільного транспорту, Донецький державний інститут залізничного транспорту [та ін.]. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2012. – 226 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

5

VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 15-16 листопада 2012 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 272 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

2011 рік

6

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Логістика промислових регіонів (Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет, Сілезький технологічний університет, Ліпецький державний технічний університет) (6-9 квітня 2011 р.) (Логістика промислових регіонів: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, (Донецьк-Святогірськ, 6-9 квітня 2011 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет [та ін.]. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. — 512 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

7

Наукова конференція студентів ДААТ за науково-дослідної підсумками роботи у 2010 р. (Матеріали IV Наукової конференції студентів академії за підсумками науково-дослідної роботи у 2010 році (Донецьк, 19 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2011. – 127 с.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

8

Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 17-18 листопада 2011 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту]. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 297 с.

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

9

Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Донецьк, 23-24 листопада 2011 року): Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [та ін.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 254 с.

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

2010 рік

10

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика промислових регіонів (Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет, Сілезький технологічний університет, Ліпецький державний технічний університет) (26-28 травня 2010 р.) (/Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. – 396 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

11

Наукова конференція студентів ДААТ за науково-дослідної підсумками роботи у 2009 р. (24 березня 2010 р.) (/Збірник наукових праць за матеріалами Наукової конференції. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. – 182 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

12

Наукова конференція викладачів ДААТ за підсумками наукової роботи у 2008-2009 рр. (20-21 квітня 2010 р.) (/Збірник наукових праць за матеріалами Наукової конференції. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. – 202 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

13

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Транспорт і логістика» (13 -14 жовтня 2010 р.) (/Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. – 301 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

14

Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (15  жовтня 2010 р.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

2009 рік

15

Міжнародна науково-практична конференція «Логістичні проблеми управління транспортним комплексом» (Донецький інститут автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет) (1-4 квітня 2009 р.) (конференції присвячений випуск журналу «Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту» (// Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. - № 1. – 392 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

Алфавітний довідник учасників

16

Наукова конференція студентів ДІАТ за підсумками науково-дослідної роботи у 2008 р. (16 травня 2009 р.)

Програма Конференції

Матеріали Конференції

17

Круглий стіл «Подготовка кадров для транспортной отрасли: взаимодействие учебных заведений и работодателей» в  рамках проведення Міжнародної виставки «Транспортний Форум Осінь - 2009» (4 листопада 2009 р.)

Програма Круглого стола

2008 рік

18

XI Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання, ідентифікація, синтез систем управління» (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецький інститут автомобільного транспорту, Інститут прикладного системного аналізу, «Московський Інститут Сталі та Сплавів») (14-21 вересня 2008 р.) / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Москва-Донецьк, 2008. – 180 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

19

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Транспорт і логістика» (Донецький інститут автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет) (22-23 жовтня 2008 р.) (/ Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів. – Донецьк: Донецький інститут автомобільного транспорту, 2008. – 170 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

20

Наукова конференція студентів ДІАТ за підсумками науково-дослідної роботи у 2007 р.

Програма Конференції

21

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання перевезення небезпечних вантажів».

Програма Конференції

22

Наукова конференція викладачів ДІАТ за підсумками науково-дослідної роботи у 2006-2007 рр.

Програма Конференції

Матеріали Конференції

2007 рік

23

X Міжнародна конференція «Моделювання, ідентифікація, синтез систем управління» (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецький інститут автомобільного транспорту, Інститут прикладного системного аналізу, «Московський Інститут Сталі та Сплавів») (14-21 вересня 2007 р.) (/Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Москва-Донецьк, 2008. – 170 с.).

Програма Конференції

Матеріали Конференції

24

Наукова конференція студентів ДІАТ за підсумками науково-дослідної роботи у 2006 р.

Програма Конференції

2006 рік

25

Наукова конференція студентів ДІАТ за підсумками науково-дослідної роботи у 2005 р.

Програма Конференції

 

 

 

 


Контактная информация
Адрес:83086 г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проезд: Трамвай №9,10 остановка школа №3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2011-2014 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua
не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.