Донецкая
Академия
Транспорта
University of Transportation
Systems and Technology
“Donetsk Academy of Transport”
+38 062 345 21 90
+38 071 316 21 91
+38 071 478 01 02
+38 099 119 37 03
Новости
20.09.2013
20.11.2012
28.09.2012

Подготовка кадров высшей квалификации

1Подготовка кадров высшей квалификации – одно из приоритетных направлений научной работы Академии. Согласно Положению о подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации (приказ ректора Академии от 01.10.2007 г. № 122-01) штатные сотрудники, которые работают над диссертациями и заключили договор с Академией, получают материальную поддержку путем:

  • оплаты обучения в аспирантуре (докторантуре) другого вуза или НИИ
  • оплаты сдачи кандидатских экзаменов
  • оплаты публикаций научных работ в профессиональных изданиях
  • оплаты участия в работе конференций при условии, что тема конференции отвечает напрямую научной работе соискателя, а доклад будет опубликован
  • оплаты командировок, связанных с поступлением в аспирантуру и с непосредственной подготовкой к защите диссертации
  • оплаты некоторых других затрат, не предусмотренных приведенными выше пунктами, но связанных с работой над диссертацией (по согласованию с ректором)

  Благодаря поддержке со стороны руководства Академии увеличивается количество штатных преподавателей, которые работают над  диссертационными роботами.

 

Рік

Кількість співробітників академії, які працюють над:

кандидатськими дисертаціями

докторськими дисертаціями

1

2006

18

2

2

2007

19

5

3

2008

25

5

4

2009

32

6

5

2010

35

7

6

2011

37

3

7

2012

32

3

8

2013

28

1

 

Захист дисертацій протягом останніх вісім років

2013 рік

1

Сакно О.П. Управління ресурсом шин засобів транспорту за рахунок удосконалення контролю зносу протектора: Дис… канд. техн. наук: 05.22.20. – 2013.

2

Легкий С.А. Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04. - 2013.

3

Кучеренко Ю.С. Виховання емоційної стійкості у студентів вищих технічних навчальних закладів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.07. - 2013.

4

Макарова Т.В. Оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації транспортних потоків автомобілів регіону та механізм її забезпечення: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04. - 2013.

5

Полєтайкін О.М. Експертна система підтримки прийняття рішень при просуванні комп’ютерної техніки споживачеві: Дис… канд. техн. наук: 05.13.06. – 2013.

2012 рік

6

Ібрагімхалілова Т.В. Стратегія формування транспортно-логістичних кластерів інноваційного типу: Дис... канд. екон. наук: 08.00.03. - 2012.

7

Ляхова Л.С. Економіко-організаційні механізми раціонального використання рекреаційно-туристичних територій: Дис... канд. екон. наук: 08.00.06. - 2012.

8

Федоров Євген Євгенович. Методи побудови процесорів комп’ютерних систем для опрацювання природомовних об’єктів та сигналів: Дис... докт. техн. наук: 05.13.05. - 2012.

9

Осипенко М.А. Образ автора як компонент літературно-критичного висловлювання: жанрово-композиційна своєрідність літературної критики К.І.Чуковського: Дис... канд. філол. наук: 10.01.06. - 2012.

2011 рік

10

Макаров Володимир Андрійович. Наукові основи поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля: Дис... докт. техн. наук: 05.22020. - 2011.

11

Калюжний Максим Володимирович. Визначення довжини перегону маршруту міського пасажирського автомобільного транспорту: Дис… канд. техн. наук: 05.22.01. – 2011.

12

Волобуєва Т.В. Ергономічна оцінка навчання водія поведінці у стресових дорожньо-транспортних ситуаціях: Дис... канд. техн. наук: 05.01.04 - 2011.

13

Банніков В.О. Розробка і дослідження автомобіля особливо малого класу: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 – 2011

14

Корольков Р.О. Метод проектування армованих геосинтетичними матеріалами укосів насипів автомобільних доріг: Дис… канд. техн. наук: 05.22.11. – 2011.

2010 рік

15

Енглезі Олег Анатолійович. Вибір та обґрунтування системи управління  причіпними ланками триланкового сідельно-причіпного автопоїзда: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 - 2010.

16

Бондаренко Андрій Єгроович. Покращення маневреності та стійкості три ланкових причіпних автопоїздів: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02. - 2010.

17

Писанець Олександр Олександрович. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ: Дис... канд. техн. наук: 05.22.20 - 2010.

2009 рік

18

Чорноус Оксана Іванівна. Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону: Дис... канд. екон. наук: 08.00.05 - 2009.

19

Гончарова Тетяна Анатоліївна. Державне управління  інноваційним розвитком  регіону (на прикладі Донецької області): Дис... канд. екон. наук: 08.00.05 - 2009.

2008 рік

20

Кравчук Ірина Миколаївна. Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ ст.: Дис… канд. іст.наук: 07.00.01. – 2008.

21

Петров Олександр Вікторович. Поліпшення показників курсової стійкості руху транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 - 2008.

22

Гузь Олеся Олексіївна. Структурно-функціональний аналіз тестопридатності при проектуванні цифрових систем на кристалах: Дис... канд. техн. наук: 05.13.05. - 2008.

2007 рік

23

Костенко Андрій Вікторович. Прогнозування показників курсової стійкості легкового автомобіля з урахуванням розкиду жорсткісних характеристик шин: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 - 2007.

24

Мелітаурі Лоліта Миколаївна. К.М. Бестужев-Рюмін - історіограф, джерелознавець, археограф: Дис… канд. іст.наук: 07.00.01. – 2007.

25

Шептура Олександра Олександрівна. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2007.

26

Манакін Є.А. Підвищення ефективності ущільнення горілих порід вибором раціональних параметрів вібраційної котка: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04 - 2007.

27

Газимов Р.Т. Разработка адаптивной автоматизированной системы управления процессом прокатки рулонной медной полосы: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 – 2007.

2006 рік

28

Дугельний Володимир Миколайович. Покращення курсової стійкості легкового автомобіля з урахуванням силової неоднорідності його шин: Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 - 2006.

 


Контактная информация
Адрес:83086 г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проезд: Трамвай №9,10 остановка школа №3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2011-2014 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua
не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.